HISTORIJA ISLAMA …MUZAFER SEJFUD-DIN KUTUZ (1259. – 1260.) i SALAHUDDINOVI NASLJEDNICI

MUZAFER SEJFUD-DIN KUTUZ (1259. – 1260.)

Ajbeka je naslijedio njegov malodobni sin Nurud-din Ali. Njega je svrgnuo s vladi Muzafer Sejfud-din Kutuz. U njegovo su vrijeme Ejjubije iz Sirije pokušale osvojiti Egipat, polažući legitimno pravo nanj. U ratu s Kutuzom nisu uspjeli.

Kasnije se Kutuz suprostavio nadirućim Mongolima pod komandom Kitbughe. Odlučna je bitka bila kod Ajn Džaluta godine 1260. Na čelu memlučke vojske bio je Bajbera, ali je kasnije komandu preuzeo osobno sultan Kutuz. Mongoli su tom prilikom bili do nogu potučeni. Kitbugha i druge mongolske vojskovođe ostavili su kosti na ratnom poprištu. Na taj je način Egipat spašen mongolskih pustošenja, što su ranije doživjeli Irak i Sirija. Da nije bilo hrabrosti memluka, vjerovatno bi Kairo doživio sudbinu Bagdada iz godine 1258.

Nakon pobjede nad Mongolima Kutuz je zauzeo Siriju. Sultan je vojskovođi Bejbersu bio obećao dati na upravu Haleb, ali to svoje obećanje nije održao. Da mu se osveti Bejbers je Kutuza ubio i proglasio se sultanom.

U slijedećem nastavku: NOVI, ČETVRTI MEMLUČKI SULTAN – TURČIN ZAHIR RUKNUD-DIN BEJBERS (1260. – 1277.)

SALAHUDDINOVI NASLJEDNICI, 11.-TI DIO

Priredio: Nijaz SALKIĆ

Salahuddin Ejjubi je imao 16 sinova. Željni vlasti i slave, oni se nagode da međusobno državu podijele na male emirate. Iako su naslijedili državu, nijedan od ove šesnaestorice nije bio naslijedio očev genij. Najprije je sin mu Afdal naslijedio krunu u Damasku, Aziz u Kairu, Zahir u Halepu… Međutim, u godinama između 1196. i  1199., Salahuddinov brat Adil iskoristi neslogu među bratićima i preuze vrhovnu vlast u Egiptu, i većem dijelu Sirije. Godine 1200., imenova jednog svog sina namjesnikom Mezopotamije. Na Adila još uvijek podsjeća naziv jedne škole u Damasku koju je on djelimično podigao.

Adil je umro godine 1218. Nakon nejgove smrti više je Ejjubija vladalo Egiptom, Sirijom i Mezopotamijom. Sjeverni, sirijski, ejjubijski ogranak, nestao je u tatarskom naletu Hulagua, izuzev malog ogranka, zvanog Hamah. Ovaj je ogranak živio i pod Mamelucima. Iz Hamah-ogranka Ejjubija potječe i kralj historičara, Ebul-Fida (1274.-1332.), koji je uz ostalo, napisao i kratku povijest čovječanstva ( »El-muhtesar fi tarihil bešer«), u četiri sveske. Ovo je djelo više poznato pod imenom »Tarihu Ebil Fida« i više je puta izdavano i na istoku i na zapadu. Prevođeno je na mnoge evropske jezike. Osim poviješću, bavio se Ebul-Fida i drugim znanostima. Svoj je imetak trošio i na davanje nagrada zaslužnim učenjacima.

Kamil Ibni Adil (1218.-1238.), vladar Egipta, smatrao je svojom prvom dužnošću da očisti zemlju od križara, koji su se pred očevu smrt, bili iskrcali kod Dimjata. Slijedeće godine križari su i zauzeli taj grad, a pripremali su se da zauzmu i cijeli Egipat. Nakon dvogodišnjih čarki (1219.-1221.),  Kamil je uspio natjerati križare-Franke da napuste Dimjat.

Kamil se zanimao za navodnjavanje i poljoprivredu. Prema kršćanima je bio veoma tolerantan.  Koptska crkva u Egiptu i danas ga smatra najdobrotvornijim vladarom pod kojim je ikada bila. Godinu dana po stupanju na prijestol, posjetio ga je kasniji katolički svetac Franjo Asiški. Kamil je sa njim raspravljao o vjerskim pitanjima. Koliko je cijenio književnost i znanost vidi se i iz toga što je na noge otišao velikom sufijskom pjesniku Ibnul Feridu (1181.-1235.).  Raniji Ričardov prijatelj, Kamil je kasnije stupio u prijateljske odnose s Fridrihom ll, koji se godine 1227. zaputio na križarsku vojnu. Do dvije godine zaključen je sramotan ugovor prema kojem je Fridrih dobio Jerusalim i koridor koji je ovaj grad spajao sa Akom. Kamil je garantirao Fridrihu pomoć protiv njegovih neprijatelja, među kojima su većina bile Ejjubije. Niz godina je Jerusalim ostao u franačkim rukama na temelju spomenutog ugovora. Prema nalogu drugog nasljednika Kamilovog, Saliha Nedžmuddina (1240-1249.), Jerusalim su ponovo osvojili muslimani (jedan odred Turaka iz Harezma).

Neposredno pred smrt Salihu je stigla vijest da je Dimjat opet ugrožen. Grad je zauzet 1249., pa je franačka vojska počela nastupati prema Kairu. Predio prema Kairu bio je ispresijecan kanalima, a Nil je u to vrijeme imao najveći vodostaj. Kako je promet bio prekinut, vojska nije mogla naprijed i kuga, koja zađe među vojsku, potpuno je uništi. Kralj Luj i plemići odvedeni su u ropstvo, ali su nakon mjesec dana pušteni.

Udovica Salihova, Šedžeretud-dur, krila je muževu smrt 3 mjeseca. Kada se iz Mezopotamije vratio Salihov sin Turan-Šah, bio je ubijen (1250.), a naslijedio  ga je šestogodišnji Ešref Musa.  Sultanija Šedžera proglasi se kraljicom muslimana.

Iza  Salahuddina Ejjubije izredalo se desetak vladara (od 1193.-1250.) u vremenu od blizu 60 godina.

O PISCU I AUTORU OVE SKRIPTE!!
KASIM HADŽIĆ (1917-1990)
Profesor i publicista Kasim Hadžić rođen je 19. decembra 1917. godine u selu Zaostro, u blizini Pljevalja, a koje teritorijalno pripada opštini Priboj, iako je znatno udaljenije od toga grada. Porodica Hadžića je porijeklom iz Pljevalja. Za vrijeme turske vladavine, dok su se Pljevlja zvala Taslidžom, zvali su se Hadži Durak Zade. Kasimov djeda bio je hodža, a otac Abdulah zemljoradnik, bez kojeg je rano ostao, još kao dijete od dva mjeseca. Brigu o Kasimu preuzeli su njegova majka i djed po majci Ibrahim Memić, iz Priboja, gdje je pohađao i osnovnu školu, u vremenu od 1925. do 1929. godine. Nastavljajući porodičnu tradiciju, odlazi na dalje školovanje u Veliku medresu, u Skoplje, koju uči i završava u periodu od 1929-1937. godine. Od 1937. do 1941. godine pohađa Višu šerijatsko-teološku školu u Sarajevu, na kojoj je diplomirao juna 1941.godine.

U slijedećem nastavku: MEMLUČKI VLADARI-TURCI U EGIPTU (1250.-1382.)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s